VinaWealth và American Home ký kết thỏa thuận hợp tác

Tin tức | 0 |

VinaWealth và American Home ký kết thỏa thuận hợp tác

Vào ngày 29/9/2014, tại công ty American Home đã diễn ra Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai chương trình phúc lợi nhân viên American Home Việt Nam. Theo đó, American Home sẽ bắt đầu cùng nhân viên tham gia chương trình Vinasave, do công ty quản lý quỹ VinaWealth cung cấp, vào tháng 10 năm 2014.

VinaSave là một chương trình tiết kiệm và đầu tư đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư, bao gồm những người đang làm việc có thu nhập, dễ dàng tiếp cận một kênh đầu tư mới thông qua quỹ mở của VinaWealth. Các doanh nghiệp cũng có thể dựa trên VinaSave để xây dựng chương trình phúc lợi bổ sung cho nhân viên nhằm lưu giữ nguồn nhân lực tài năng.

Cá nhân tham gia VinaSave chỉ cần đầu tư một số tiền cố định, mức tối thiểu chỉ có 200.000 đồng, theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý vào (các) quỹ mở của VinaWealth như Quỹ Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF), Quỹ Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) hoặc cả hai quỹ, một cách đều đặn và có kỷ luật.

Với việc đăng ký cùng nhân viên tham gia VinaSave, hằng tháng American Home sẽ tự trích ra một khoản thu nhập của Công ty, đóng góp vào tài khoản VinaSave cho nhân viên để cùng tiết kiệm.

Đăc biệt, khi các doanh nghiệp cùng đóng góp với nhân viên vào tài khoản VinaSave, doanh nghiệp sẽ không chịu thêm bất kỳ khoản thuế nào – khoản đóng góp dành cho nhân viên vẫn được giữ trong tài khoản dưới tên doanh nghiệp. Sau một thời gian, khi doanh nghiệp quyết định chuyển khoản đóng góp cho nhân viên sở hữu, thì nhân viên sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân trên số tiền được chuyển nhượng. Hình thức này rất thuận lợi cho các doanh nghiệp. 

Theo Nhịp Cầu Đầu tư

Hotline
Hotline