Vinawealth giới thiệu chương trình đầu tư có hệ thống Vinasave

Tin tức | 0 |

Vinawealth giới thiệu chương trình đầu tư có hệ thống Vinasave

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth vừa giới thiệu chương trình đầu tư có hệ thống, dưới tên gọi Vinasave. VinaSave là một chương trình tiết kiệm & đầu tư đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng đầu tư, bao gồm những người đang làm việc có thu nhập, dễ dàng tiếp cận một kênh đầu tư mới thông qua quỹ mở của VinaWealth; Các doanh nghiệp cũng có thể dựa trên VinaSave để xây dựng chương trình phúc lợi bổ sung cho nhân viên nhằm lưu giữ nguồn nhân lực tài năng.

Tham gia VinaSave, bạn đầu tư một số tiền cố định, mức tối thiểu chỉ có 200.000 đồng, theo định kỳ hàng tháng, trong một thời gian nhất định vào (các) quỹ mở của VinaWealth như Quỹ Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF), Quỹ Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) hoặc cả hai quỹ, một cách đều đặn và có kỷ luật. Vì vậy, Bạn có thể chỉ thị cho ngân hàng tự động trích một phần tiền lương từ tài khoản của Bạn (ví dụ 20%) hàng tháng vào ngày nhận lương để chuyển tiền vào VinaSave.

Sau khi được tư vấn về quỹ, hoàn thành thủ tục mở tài khoản đầu tư theo chương trình VinaSave, chỉ thị thanh toán cho ngân hàng và “hệ thống” sẽ chạy. Các công việc chuyên môn về đầu tư sẽ do đội ngũ chuyên trách của VinaWealth thực hiện. Bạn sẽ có nhiều thời gian tập trung cho công việc chuyên môn mà Bạn làm tốt nhất, hoặc tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Nhưng Bạn vẫn nắm quyền kiểm soát, vì thông tin báo cáo về tình hình kết quả hoạt động của VinaSave là định kỳ và minh bạch.

Với VinaSave, việc đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Thị trường chứng khoán hiện đang là kênh đầu tư có thể mang lại mức sinh lời cao hơn so với các kênh đầu tư tiết kiệm truyền thống khác ở Việt Nam như gửi tiền ngân hàng, mua vàng cất giữ, mua nhà đất căn hộ hoặc mua giữ ngoại tệ đô la Mỹ.

Theo số liệu thống kê 05/2011, ở Mỹ có khoảng 90.4 triệu người (hay 52.3 triệu hộ gia đình) có sở hữu Chứng chỉ Quỹ Quỹ mở; 71% là người làm công ăn lương; 68% giữ hơn một nửa tài sản tài chính của họ nằm trong quỹ mở và 78% có tham gia chương trình hưu trí tự nguyện do công ty và nhân viên cùng đóng góp (tiền đóng góp này cũng đầu tư thông qua quỹ mở) và bình quân một người tham gia 4 quỹ mở; 94% là tiết kiệm cho cuộc sống khi về hưu, 48% cho những trường hợp khẩn cấp và 24% cho quỹ giáo dục. 

Nguồn Nhịp Cầu Đầu Tư

Hotline
Hotline