Những điều bạn cần biết về trái phiếu – Phần 5: Chiến lược đầu tư trái phiếu

Kiến thức,Kiến thức đầu tư | 0 |

Những điều bạn cần biết về trái phiếu – Phần 5: Chiến lược đầu tư trái phiếu

Các chiến lược đầu tư trái phiếu

Có nhiều chiến lược đầu tư khác nhau để nhà đầu tư trái phiếu lựa chọn tùy thuộc vào vai trò của trái phiếu đó trong danh mục đầu tư của họ.

Chiến lược đầu tư thụ động bao gồm việc mua và nắm giữ các trái phiếu cho đến khi đáo hạn và đầu tư vào những quỹ trái phiếu hoặc những danh mục mô phỏng các chỉ số trái phiếu. Cách tiếp cận thụ động có thể phù hợp với những nhà đầu tư tìm kiếm những lợi ích truyền thống từ trái phiếu như bảo toàn vốn, thu nhập và đa dạng hóa, tuy nhiên họ không hướng đến vốn hóa trên phần lãi suất, tín nhiệm hoặc môi trường đầu tư.

Chiến lược đầu tư năng động là cách tiếp cận đối lập với nỗ lực vượt qua các chỉ số trái phiếu, thường bằng cách mua và bán các trái phiếu để tận dụng các biến động về giá. Chiến lược này có tiềm năng mang lại nhiều hoặc tất cả các lợi ích của trái phiếu. Tuy nhiên, để thật sự vượt qua các chỉ số về lâu dài, đầu tư năng động đòi hỏi khả năng đưa ra những nhận định về nền kinh tế, xu hướng lãi suất và/hoặc môi trường tín dụng; kinh doanh trái phiếu hiệu quả dựa trên những nhận định đó; và quản lý rủi ro.

 

Chiến lược thụ động: Hình thức mua và nắm giữ

Những nhà đầu tư mong muốn bảo toàn vốn, thu nhập và/hoặc đa dạng hóa có thể chỉ đơn giản mua trái phiếu và nắm giữ chúng cho đến khi đáo hạn.

Đối với nhà đầu tư mua và nắm giữ trái phiếu đến khi đáo hạn, giá của trái phiếu chịu tác động của môi trường lãi suất khi nhà đầu tư mua trái phiếu lần đầu và khi họ có nhu cầu tái đầu tư khi trái phiếu đáo hạn. Các chiến lược đã được đề cập có thể giúp các nhà đầu tư mua và nắm giữ trái phiếu đến khi đáo hạn quản lý rủi ro vốn có về mặt lãi suất. Hình thức phổ biến nhất là phân bố trái phiếu dạng bậc thang. Danh mục trái phiếu phân bổ dạng bậc thang đầu tư bằng nhau vào các trái phiếu có thời gian đáo hạn định kỳ thường là hàng năm hoặc cách nhau mỗi năm. Khi các trái phiếu đáo hạn, tiền được tái đầu tư để duy trì thời gian đáo hạn dạng bậc thang. Các nhà đầu tư thường sử dụng hình thức phân bổ bậc thang để đáp ứng dòng tiền trả nợ định kỳ và giảm rủi ro khi phải tái đầu tư một khoản tiền lớn trong tình hình lãi suất thấp.

bond 3

Một cách tiếp cận khác đối với việc mua và nắm giữ trái phiếu đến khi trái phiếu đáo hạn là chiến lược Barbell, theo đó tiền được đầu tư vào tổ hợp trái phiếu ngắn và dài hạn. Khi trái phiếu ngắn hạn đáo hạn, nhà đầu tư có thể tái đầu tư để tận dụng các cơ hội trên thị trường trong khi các trái phiếu dài hạn mang lại trái tức hấp dẫn.

 

Các chiến lược thụ động khác

Nhà đầu tư tìm kiếm những lợi ích truyền thống từ trái phiếu cũng có thể chọn các chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu đạt được kết quả của các chỉ số trái phiếu. Ví dụ, một danh mục trái phiếu chủ chốt tại Mỹ có thể dùng một chỉ số đầu tư trái phiếu chung như là chỉ số tổng hợp Barclays Capital U.S như một tiêu chuẩn hoạt động hoặc như là định hướng. Tương tự như các chỉ số chứng khoán, các chỉ số trái phiếu đều minh bạch (các chứng khoán đều được xác định) và kết quả hoạt động được cập nhật, công bố hàng ngày.

Nhiều quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và một số quỹ trái phiếu tương hỗ đầu tư vào cùng các loại chứng khoán hoặc các chứng khoán tương tự được áp dụng trong các chỉ số trái phiếu và do đó theo sát kết quả của các chỉ số. Đối với chiến lược đầu tư trái phiếu thụ động, các nhà điều hành quỹ thay đổi cơ cấu danh mục nếu và khi các chỉ số tương ứng thay đổi nhưng thường không đưa ra các quyết định độc lập về việc mua và bán trái phiếu.

 

Chiến lược năng động

Các nhà đầu tư mong muốn vượt qua kết quả của các chỉ số trái phiếu sử dụng một cách năng động các chiến lược quản lý trái phiếu. Các nhà quản lý quỹ năng động có thể nỗ lực tối đa hóa thu nhập hoặc thặng dư vốn (giá) hoặc cả hai điều này từ trái phiếu. Nhiều danh mục trái phiếu quản lý cho các nhà đầu tư tổ chức, nhiều quỹ trái phiếu tương hỗ và số lượng lớn các quỹ hoán đổi danh mục được quản lý theo phương pháp năng động.

Một trong những hình thức quản lý năng động được sử dụng phổ biến nhất được biết đến là đầu tư tổng lợi nhuận vốn sử dụng nhiều chiến lược nhằm tối đa hóa thặng dư vốn. Những nhà quản lý danh mục năng động tìm kiếm thặng dư giá cố gắng mua các trái phiếu được định giá thấp, nắm giữ chúng đến khi giá tăng và sau đó bán các trái phiếu này trước khi chúng đáo hạn để ghi nhận lợi nhuận hoặc lý tưởng là “mua thấp và bán cao”. Các nhà quản lý năng động có thể tận dụng nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm tìm kiến những trái phiếu có khả năng tăng giá.

  • Phân tích tín nhiệm: Những nhà quản lý năng động nổ lực xác định các trái phiếu có khả năng tăng giá nhờ vào cải thiện hạng mức tín nhiệm của nhà phát hành bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tín dụng cơ bản từ dưới lên (bottom-up). Ví dụ, giá các trái phiếu có thể tăng khi doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo mới và giỏi hơn.
  • Phân tích vĩ mô: Các nhà quản lý danh mục sử dụng phương pháp phân tích từ trên xuống (top-down) để tìm kiếm những trái phiếu có khả năng tăng giá nhờ vào các điều kiện kinh tế, một môi trường lãi suất thuận lợi hoặc bối cảnh tăng trưởng toàn cầu. Ví dụ, do các thị trường mới nổi đã trở thành những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong những năm gần đây, nhiều trái phiếu phát hành bởi những quốc gia này và những doanh nghiệp tại những quốc gia này đã tăng giá.
  • Luân phiên giữa các lĩnh vực: Căn cứ vào triển vọng của nền kinh tế, nhà quản lý trái phiếu đầu tư vào những lĩnh vực nhất định có lịch sử tăng giá trong một giai đoạn cụ thể trong chu kỳ kinh tế và tránh đầu tư vào những lĩnh vực không đạt được mức tăng như vậy.
  • Phân tích thị trường: Các nhà quản lý danh mục có thể mua và bán các trái phiếu để tận dụng những biến động trong cung cầu dẫn đến các biến động về giá.
  • Quản lý kỳ hạn: để thể hiện nhận định và giúp quản lý rủi ro biến động lãi suất, các nhà quản lý danh mục có thể điều chỉnh kỳ hạn của danh mục trái phiếu. Các nhà quản lý có thể bảo vệ danh mục trái phiếu khỏi tác động tiêu cực lên giá bằng cách rút ngắn kỳ hạn khi họ dự đoán rằng lãi suất sẽ tăng thông qua việc chủ động bán một số trái phiếu dài hạn và mua các trái phiếu ngắn hạn. Ngược lại, các nhà quản lý năng động có thể kéo dài kỳ hạn của các danh mục trái phiếu để tối đa hóa ảnh hưởng tích cực khi lãi suất kỳ vọng giảm.
  • Xác định đường cong lợi suất: Các nhà quản lý trái phiếu năng động có thể điều chỉnh cấu trúc kỳ hạn của một danh mục trái phiếu dựa vào kỳ vọng về những thay đổi trong mối tương quan giữa trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau vốn được minh họa thông qua đường cong lợi suất.
  • Roll down: Khi các lãi suất ngắn hạn thấp hơn các lãi suất dài hạn (thường biết đến như là mội trường lãi suất bình thường), một nhà quản lý trái phiếu có thể nắm giữ trái phiếu trong một khoản thời gian cho đến khi giá tăng và bán trái phiếu đó trước khi đáo hạn để ghi nhận lợi nhuận. Chiến lược này có lợi thế là tiếp tục đóng góp vào tổng lợi nhuận trong điều kiện môi trường lãi suất bình thường.
  • Các công cụ phái sinh: Các nhà quản lý trái phiếu có thể dùng hợp đồng tương lai, quyền chọn và các công cụ phái sinh để thể hiện các quan điểm trên phạm vi rộng lớn, từ mức độ tín nhiệm của một nhà phát hành cụ thể cho đến xu hướng của các mức lãi suất.

Nhà quản lý trái phiếu năng động cũng có thể thực hiện nhiều bước để tối đa hóa hợi nhuận mà không cần gia tăng rủi ro quá mức bằng cách đầu tư vào các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn và có xếp hạn tín nhiệm hơi thấp hơn do những trái phiếu này thường có trái tức cao hơn.

 

Chiến lược năng động đối với chiến lược thụ động

Các nhà đầu tư đã tranh luận dài hơi về những điểm nổi trội của quản lý danh mục năng động, như đầu tư tổng lợi nhuận, so với quản lý danh mục thụ động và các chiến lược bậc thang/barbell. Luận điểm chính trong việc tranh luận là liệu thị trường trái phiếu có hiệu quả đến mức cho phép các nhà quản lý danh mục năng động vượt qua được thành quả của thị trường trái phiếu một cách bền bỉ. Một nhà quản lý trái phiếu năng động như PIMCO sẽ phản biện lại luận điểm này bằng cách chỉ ra rằng cả qui mô và sự linh hoạt sẽ hỗ trợ các nhà quản lý năng động tối ưu hóa các xu hướng trong ngắn và dài hạn nhằm cố gắng đạt được kết quả cao hơn thị trường. Nhà quản lý năng động cũng có thể quản lý lãi suất, mức tín nhiệm và những rủi ro tiềm ẩn khác trong các danh mục trái phiếu khi các điều kiện thị trường thay đổi nhằm cố gắng đảm bảo các mức lợi nhuận đầu tư.

Theo Pimco

Hotline
Hotline