Những điều bạn cần biết về trái phiếu – Phần 2: Giá trị của trái phiếu

Kiến thức,Kiến thức đầu tư | 0 |

Những điều bạn cần biết về trái phiếu – Phần 2: Giá trị của trái phiếu

Yếu tố nào xác định giá của một trái phiếu giao dịch trên thị trường?

Trái phiếu có thể được mua và bán trên thị trường thứ cấp sau khi được phát hành. Trong khi một số trái phiếu được giao dịch công khai trên sàn giao dịch chứng khoán thì phần lớn trái phiếu được giao dịch phi tập trung giữa các nhà môi giới lớn đại diện cho khách hàng của họ hoặc cho chính họ.

bond 2

Giá và lợi suất quyết định giá trị của trái phiếu khi giao dịch trên thị trường thứ cấp. Hiển nhiên là một trái phiếu cần có một mức giá để có thể được mua và bán (xem thêm “Hiểu về thị giá trái phiếu” bên dưới) và lợi suất trái phiếu là mức sinh lời thực tế hàng năm mà nhà đầu tư có thể mong đợi nếu trái phiếu được nắm giữ đến khi đáo hạn. Lợi tức của trái phiếu do đó căn cứ vào cả giá mua và trái tức.
Giá của một trái phiếu luôn biến động ngược chiều với lợi suất của nó như được minh họa bên trên. Vấn đề cốt lõi khi tìm hiểu về thị trường trái phiếu là nhận biết giá trái phiếu phản ánh giá trị của thu nhập tạo ra từ các khoản trái tức đều đặn. Khi lãi suất hiện hành giảm, đặc biệt là lãi suất trái phiếu chính phủ, tất cả các trái phiếu được phát hành trước đây đều trở nên giá trị hơn vì chúng được phát hành khi môi trường lãi suất cao hơn và do đó có trái tức cao hơn. Những nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu phát hành trước đây có thể thu một mức phí khi bán chúng trên thị trường thứ cấp. Ngược lại, giá trị các trái phiếu được phát hành trước đây sẽ trở nên thấp hơn khi lãi suất tăng do trái tức của chúng tương đối thấp và do đó chúng được giao dịch ở mức chiết khấu.
              

Hiểu về thị giá trái phiếu

Trên thị trường, giá trái phiếu được niêm yết theo phần trăm của mệnh giá. Cách đơn giản nhất để nhận biết giá trái phiếu là thêm một số 0 vào giá niêm yết trên thị trường. Ví dụ, nếu giá trái phiếu được niêm yết là 99 trên thị trường thì giá cho mỗi trái phiếu mệnh giá 1.000 đô là 990 đô và trái phiếu được gọi là giao dịch ở mức chiết khấu. Nếu trái phiếu được giao dịch tại mức 101, cần có 1.010 đô để mua mỗi trái phiếu mệnh giá 1.000 đô và trái phiếu được gọi là giao dịch trên mệnh giá. Nếu trái phiếu được giao dịch ở mức giá 100, cần có 1.000 đô để mua mỗi trái phiếu mệnh giá 1.000 đô và trái phiếu được gọi là giao dịch bằng mệnh giá. Một thuật ngữ thông dụng khác là “giá danh nghĩa” là cách đơn giản khi nói đến mệnh giá. Đa số trái phiếu được phát hành hơi thấp hơn mệnh giá và có thể giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá trên thị trường thứ cấp tùy vào lãi suất, tín nhiệm và các yếu tố khác.

Mệnh giá Giá niêm yết Thị giá Giao dịch
1.000 $ 100 1.000 $ Bằng mệnh giá
1.000 $ 102 1.020 $ Trên mệnh giá
1.000 $ 97     970 $ Chiết khấu so với mệnh giá
5.000 $ 99 4.950 $ Chiết khấu so với mệnh giá

Nói một cách đơn giản, khi lãi suất tăng, những trái phiếu mới phát hành sẽ có lãi suất cao hơn những trái phiếu phát hành trước đó, do đó giá của những trái phiếu phát hành trước đó có xu hướng giảm. Khi lãi suất giảm đồng nghĩa với những trái phiếu phát hành trước đó lãi suất cao hơn những trái phiếu mới phát hành và do đó những trái phiếu phát hành trước thường được chào bán trên mệnh giá trên thị trường.

Hiểu theo cách đơn giản và ngắn gọn, lãi suất giảm có thể gia tăng giá trị trái phiếu trong một danh mục và lãi suất tăng có thể làm giảm giá trị. Tuy nhiên khi xét trong dài hạn, thật ra lãi suất tăng có thể gia tăng lợi nhuận của danh mục trái phiếu do tiền từ những trái phiếu đáo hạn sẽ được đầu tư vào những trái phiếu mới phát hành với lợi tức cao hơn. Ngược lại, trong điều kiện môi trường lãi suất giảm, tiền từ những trái phiếu đáo hạn có thể cần phải đầu tư vào những trái phiếu mới phát hành với mức lãi suất thấp hơn có thể dẫn đến việc suy giảm lợi nhuận trong dài hạn.

Theo Pimco

Hotline
Hotline