Mở tài khoản

Mở tài khoản

Các chứng từ cần thiết

Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước

 • Sao y CMND còn hiệu lực của Nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư cá nhân nước ngoài (bao gồm Việt Kiều)

 • Sao y Hộ chiếu còn hiệu lực của Nhà đầu tư
 • Sao y giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán
 • Sao y giấy xác nhận tài khoản đầu tư gián tiếp (Indirect Investment Capital Account – IICA)

Đối với nhà đầu tư tổ chức (trong nước và nước ngoài)

 • Tài khoản ngân hàng
 • Giấy phép kinh doanh hiện tại
 • Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 • Thông tin về các cổ đông lớn
 • Đối với các tổ chức nước ngoài: sao y giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán và sao y giấy xác nhận tài khoản IIA

 

Thông tin chung

 • Giấy đăng ký giao dịch được lập thành 1 bản chính và được lưu giữ bởi Đại lý phân phối.
 • Đại lý phân phối sẽ thông báo số tài khoản Nhà đầu tư sau khi nhận được thông tin xác nhận của Đại lý chuyển nhượng.
 • Theo quy định về  cơ chế giao dịch CCQ trong Bản cáo bạch, thì thông tin của Người hưởng lợi chính là thông tin của Nhà đầu tư.

Ghi chú: chỉ sử dụng số CMND đối với nhà đầu tư trong nước và số HC đối với nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm Việt Kiều)

 

Hướng dẫn chuyển tiền

 • Hướng dẫn chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ được đính kèm trên đây.
 • Xin Quý nhà đầu tư lưu ý, các hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với nhà phân phối là Công ty CP QLQ VinaWealth. Đối với các nhà phân phối khác, kính mong Quý nhà đầu tư liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Các nhà phân phối

Quý nhà đầu tư có thể đăng ký mở tài khoản tại:

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth

Lầu 5, SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM | Tel: (84-8) 3827 8535

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“SSI”)

72 Nguyễn Huệ, Q.1,Tp. HCM | Tel: (84-8) 3824 2897

 Công ty Cổ phần Chứng khoán MaritimeSercurities (“MSI”)

Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | Tel: (84-4) 3776 5929

 Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tp.HCM (“VPBS”)

Lầu 3, Toà nhà A&A, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM Tel: (84-8) 3823 8608

Hotline
Hotline