Lợi ích từ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Video | 0 |

Lợi ích từ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Giai đoạn tuổi trẻ là giai đoạn mà chúng ta cống hiến miệt mài cho gia đình và xã hội. Giai đoạn nghỉ hưu là giai đoạn chúng ta được thoải mái hơn, tận hưởng niềm vui sum vầy bên con cháu.

Nhưng chúng ta có suy nghĩ về một khoản tiết kiệm khi về hưu chưa? Khoản tiết kiệm này phải đủ để trang trải các chi phí, bao gồm cả chi phí khám chữa bệnh. Và để nâng cao chất lượng sống của người dân, quỹ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện đã ra đời.

Bạn đã biết đến quỹ Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa? 

Theo SCTV4

Hotline
Hotline