Giải pháp nào khi bạn có quá nhiều mục tiêu tài chính?

Kiến thức,Kiến thức quản lý tài chính cá nhân | 0 |

Giải pháp nào khi bạn có quá nhiều mục tiêu tài chính?

Nhiều khi, bạn có thể có một danh sách dài những mục tiêu tài chính: tiết kiệm cho hưu trí, giáo dục, mua nhà, trả nợ, và nhiều khoản khác.

Dường như có quá nhiều trước mắt bạn, và có thể bạn cảm thấy hơi quá tải. Trong khi ai cũng có thể tiết kiệm cùng một lúc cho nhiều mục tiêu. Để thực hiện điều này thành công, bạn cần đặt thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch.

Điều gì thật sự quan trọng?

Người ta rất dễ bị cám dỗ vào việc đặt mục tiêu quan trọng nhất cho việc gần đến nhất. Ví dụ, nếu con bạn đang chuẩn bị nhập học đại học trong một hay hai năm tới, bạn có thể bỏ qua hưu trí để dồn tiền đóng học phí.

Song trước khi làm vậy, hãy xem xét điều này: Nhìn chung, bạn có thể vay tiền cho con học đại học hoặc bất cứ nghĩa vụ tài chính ngắn hạn nào. Bạn sẽ thấy khó khăn hơn rất nhiều trong việc tìm người sẵn sàng cho bạn vay tiền cho nghỉ hưu dài hạn.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên giữa nhiều mục tiêu tài chính có thể đơn giản là lập một danh sách. Bắt đầu ước tính số tiền bạn sẽ cần cho mỗi mục tiêu. Sau đó xét đến khung thời gian, mức độ linh hoạt trong ngân sách, mức lợi nhuận kì vọng, và bất cứ nguồn tài chính nào khác, bao gồm cả khả năng (và hạn chế tiềm ẩn) phải vay mượn. Cuối cùng, quyết định mục tiêu nào thật sự cần thiết và cái nào bạn có thể hoãn lại – hoặc bỏ qua.

Một kế hoạch chi tiết cho thành công tài chính

Một khi bạn đã sắp xếp các mục tiêu tài chính theo thứ tự ưu tiên, bước tiếp theo là lập ra một chiến lược tiết kiệm. Bắt đầu bằng việc xem xét kĩ tình hình tài chính của bản thân và ước tính số tiền bạn cần cho mỗi mục tiêu. Sau đó, quyết định phân bổ tiền tiết kiệm của bạn cho những mục tiêu đó, với mục tiêu quan trọng được phân bổ với tỉ lệ lớn. Khi bạn xây dựng kế hoạch, hãy thực tế và linh hoạt, nhưng cố gắng tạo ra một kế hoạch tham vọng nếu có thể. Vì rất ít người hối tiếc rằng họ đã tiết kiệm quá nhiều.

Kế hoạch tài chính chỉ hiệu quả nếu bạn tuân thủ nó, hãy lập ra một chương trình tiết kiệm và đầu tư tự động. Xét cho cùng, tiết kiệm có nghĩa là bớt tiêu tiền, và cách đơn giản nhất để phát triển một kỉ luật tài chính lâu dài là trích một khoản tiền tự động để tiết kiệm và đầu tư.

Điểm mấu chốt: Dù bạn có một hay một tá mục tiêu, ưu tiên tài chính quan trọng của bạn, trên thực tế chính lại là tiết kiệm. Thay vì tiêu tiền lương hay để dành khoản còn lại cho những gì phát sinh, hãy cam kết tiết kiệm trước – và đừng bao giờ rời mắt khỏi những mục tiêu của mình.

Theo Personal

 

Hotline
Hotline