Công Cụ Tính Tiền Tiết Kiệm

Công Cụ Tính Tiền Tiết Kiệm

Thời điểm dự định đám cưới

Số tiền bạn dự định chi cho đám cưới

Số tiền tiết kiệm hiện giờ bạn đang có

Số tiền tiết kiệm hàng tháng bạn để dành cho đám cưới

Khoản tiền tiết kiệm tăng bao nhiêu % một năm

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Vào thời điểm đám cưới, số tiền bạn sẽ có là:

Bạn dự định khi nào sinh em bé

Bạn dự định chi phí sinh em bé là bao nhiêu?

Chi phí dự kiến nuôi con hàng tháng

Chi phí dự kiến cho con học mẫu giáo hàng tháng

Các chi phí khác hàng tháng

(Ví dụ chi phí bảo hiểm, y tế, vui chơi)

Các chi phí tăng với tốc độ bao nhiêu?

(Ví dụ lạm phát đang là 5% 1 năm)

Tiền tiết kiệm hiện giờ bạn đang có

Tiền bạn đang tiết kiệm hàng tháng để dành cho mục đích sinh và nuôi con

Khoản tiền tiết kiệm tăng bao nhiêu % một năm

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Giá trị tương lai của dòng tiền chi phí:

Giá trị tương lai của dòng tiền thu nhập:

Dự kiến khi nào bạn mua nhà

Giá trị nhà bạn dự định mua?

Ngoài ra, còn khoảng chi phí nào khác khi bạn mua nhà hay không?

(chi phí môi giới, làm giấy tờ, thủ tục)

Tiền tiết kiệm hiện giờ bạn đang có để mua nhà

Tiền tiết kiệm bạn đang để dành hàng tháng phục vụ mục đích mua nhà

Khoảng tiền tiết kiệm của bạn tăng bao nhiêu % hàng năm

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Ngoài ra, bạn còn khoảng tiền nào khác sẽ có để phục vụ mục đích mua nhà hay không?

(Ví dụ tiền của gia đình cho hoặc tiền khi bạn bán các tài sản khác)

Thời điểm bạn sẽ có khoảng tiền này

Tỷ suất sinh lời từ khoản thu nhập này là bao nhiêu %?

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Giá trị tương lai của dòng tiền tiết kiệm:

Dự kiến khi nào bạn mua xe

Giá trị xe bạn dự định mua?

Tiền tiết kiệm hiện giờ của bạn để phục vụ mục đích mua xe là bao nhiêu

Hàng tháng bạn để dành bao nhiêu tiền để phục vụ mục đích mua xe

Dự kiến các khoảng tiết kiệm của bạn sẽ tăng bao nhiêu % một năm

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Giá trị tương lai của dòng tiền tiết kiệm:

Dự kiến khi nào bạn cho con Du học

Con bạn sẽ đi học trong bao lâu?

Học phí dự kiến trong từng năm?

Chi phí sinh hoạt dự kiến hàng năm?

(Ví dụ chi phí nhà, ăn uống, đi lại)

Các chi phí khác hằng năm?

(Ví dụ chi phí đi lại thăm người thân, chi phí bảo hiểm)

Chi phí này tăng với tốc độ bao nhiêu % một năm?

(Ví dụ lạm phát đang là 5% 1 năm)

Tiền tiết kiệm hiện giờ của bạn để dành cho việc đi học của con bạn là bao nhiêu?

Bên cạnh đó, hàng tháng bạn dành bao nhiêu tiền để phục vụ cho việc con bạn du học

Khoảng tiền tiết kiệm của bạn tăng bao nhiêu % hàng năm

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Ngoài ra bạn còn các khoản thu nhập nào khác để phục vụ mục đích du học của con bạn hay không

(Ví dụ tiền của gia đình cho hoặc tiền khi bạn bán các tài sản khác)

Thời điểm bạn sẽ có khoản thu nhập này

Tỷ suất sinh lời từ khoản thu nhập này là bao nhiêu %?

(Ví dụ lãi xuất ngân hàng hiện giờ đang là 6,5% 1 năm)

Giá trị tương lai của dòng tiền chi phí:

Giá trị tương lai của dòng tiền tiết kiệm:

Liên hệ

Lầu 5, Tòa nhà Sunwah
115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
(84-8) 38 27 85 35
Hotline Chăm Sóc Khách Hàng: 0934 066 880

Văn phòng Tp Hà Nội

Phòng 01, lầu 6
Tòa nhà IC, 17 Ngô Quyền, Hà Nội.
(84-4) 3936 4630
(84-4) 3936 4629
Chuyên viên FA: Mr. Dương Cell: 0978 774 463

Các công cụ khác

Công cụ giúp bạn tính toán lợi nhuận khi đầu tư mua nhà cho thuê.

Về mặt tài chính bạn khỏe mạnh đến mức nào?

Công cụ giúp bạn ước tính giá trị tương lai của các khoản đầu tư.

Kiến thức tài chính

Download tài liệu

Nhà đâu tư cá nhân vui lòng tải mẫu đăng kí ở đây.

Mẫu đăng ký

Tải Điều lệ Quỹ trái phiếu VFF

Điều lệ quỹ VFF

Hotline
Hotline