Công Cụ Mua Nhà Cho Thuê

Công Cụ Mua Nhà Cho Thuê

Lựa chọn 1:

Mua nhà và cho thuê nhà

Giá trị nhà bạn dự định mua

Các chi phí khác khi mua nhà

(Ví dụ chi phí môi giới, làm giấy tờ)
Tổng chi phí bạn đầu tư mua nhà là:

Tiền cho thuê nhà hàng tháng

% Tỉ lệ tăng giá cho thuê nhà hàng năm

Tiền cho thuê nhà hàng năm:

Tỉ lệ % bạn sẽ không cho thuê được nhà:

Doanh thu cho thuê nhà hàng năm:

Dự kiến chi phí hàng năm để bảo trì nhà

Thu nhập từ việc cho thuê nhà (sau khi trừ các chi phí):

Số tiền mặt bạn dùng để mua nhà

Số tiền bạn vay để mua nhà:

Lãi suất hàng năm

Thời hạn vay (năm)

Tiền lãi+gốc trả ngân hàng hàng năm:

Thu nhập từ việc cho thuê nhà (sau khi trừ lãi suất Ngân hàng và các chi phí):

Sau bao nhiêu năm thì bạn dự định bán nhà

Dự kiến nhà của bạn sẽ tăng giá trị bao nhiêu % một năm

Giá trị nhà của bạn khi bán:

Khoản nợ ngân hàng còn lại khi bạn bán nhà:

Các chi phí khác phát sinh khi bán nhà

(Ví dụ chi phí môi giới, làm giấy tờ)
Giá trị nhà của bạn sau khi trừ nợ ngân hàng và các phí khác:

Chênh lệch giá trị nhà khi bán và khi mua:

Tỉ suất lợi nhuận hàng năm (%):

Lựa chọn 2:

không mua nhà & đầu tư hình thức khác

Khi bạn không mua nhà; bạn sẽ dùng số tiền để đầu tư và lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?

Lợi nhuận hàng năm dự kiến sẽ đạt được (%)

Liên hệ

Lầu 5, Tòa nhà Sunwah
115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
(84-8) 38 27 85 35
Hotline Chăm Sóc Khách Hàng: 0934 066 880

Văn phòng Tp Hà Nội

Phòng 01, lầu 6
Tòa nhà IC, 17 Ngô Quyền, Hà Nội.
(84-4) 3936 4630
(84-4) 3936 4629
Chuyên viên FA: Mr. Dương Cell: 0978 774 463

Các công cụ khác

Công cụ giúp bạn tính được số tiền cần tiết kiệm hàng tháng cho mục tiêu tài chính của mình.

Về mặt tài chính bạn khỏe mạnh đến mức nào?

Công cụ giúp bạn ước tính giá trị tương lai của các khoản đầu tư.

Kiến thức tài chính

Download tài liệu

Nhà đâu tư cá nhân vui lòng tải mẫu đăng kí ở đây.

Mẫu đăng ký

Tải Điều lệ Quỹ trái phiếu VFF

Điều lệ quỹ VFF

Hotline
Hotline