Video

0

Tim hiểu về thị trường Quỹ mở (Phần 2)

Tiếp tục tìm hiểu về các quy định, thủ tục, hình thức đầu tư vào Quỹ mở tại Việt Nam...qua cuộc trò chuyện với Ông Lê Văn Phán - Đại diện Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth trong phần 2 … Read more
0

Sử dụng thông minh đồng tiền hưu trí

Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Giám đốc Điều hành Công ty Quản lý Quỹ VinaWealth thuộc tập đoàn VinaCapital, chia sẻ về làn sóng ảnh hưởng của quỹ hưu trí trong việc thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam, … Read more

Hotline