Monthly Archives: December 2015

0

handhouse

Thị trường bất động sản Việt Nam đang có những bước chuyển mình?

Có thể dễ dàng thấy rằng thị trường Bất Động Sản Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ. Trên từng góc đường từ TP.Hà Nội ở khu vực phía Bắc đến TP.HCM ở khu vực phía Nam (tổng thị phần chiếm khoảng 85% toàn thị trường) và ở giữa là TP. Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều công trình xây dựng đang thi công.


Hotline