New Homepage

  • VFF
  • 0
  • nan%
tại ngày 26/05/2023
  • VEOF
  • 0
  • nan%
tại ngày 26/05/2023

Vì sao đầu tư vào quỹ mở?

Quỹ có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn so với thị trường nhờ chiến lược đầu tư chủ động và linh hoạt, nắm bắt cơ hội đầu tư tốt trên thị trường tài chính Việt Nam.
Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên viên đầu tư giàu kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, có đầy đủ thông tin thị trường và tập trung vào việc theo dõi từng khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội, quản trị rủi ro nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất.
Dù với số tiền đầu tư nhỏ (chỉ từ 2 triệu đồng), NĐT vẫn được hưởng lợi từ danh mục đầu tư đa dạng hóa gồm nhiều tài sản, chứng khoán, cổ phiếu.
Khi có nhu cầu, NĐT có thể rút một phần hoặc toàn bộ vốn một cách dễ dàng.
Quỹ có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn so với thị trường nhờ chiến lược đầu tư chủ động và linh hoạt, nắm bắt cơ hội đầu tư tốt trên thị trường tài chính Việt Nam.
Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên viên đầu tư giàu kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, có đầy đủ thông tin thị trường và tập trung vào việc theo dõi từng khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội, quản trị rủi ro nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất.
Dù với số tiền đầu tư nhỏ (chỉ từ 2 triệu đồng), NĐT vẫn được hưởng lợi từ danh mục đầu tư đa dạng hóa gồm nhiều tài sản, chứng khoán, cổ phiếu.
Khi có nhu cầu, NĐT có thể rút một phần hoặc toàn bộ vốn một cách dễ dàng.

Công cụ đầu tư?

Yêu cầu tư vấn

Tên (*)

Email (*)

Điện thoại (*)

Nội dung

Hotline
Hotline